superlearning / superučenje ali učenje v sproščenem stanju /

»Superlearning« je metoda učenja v posebnem stanju sproščenosti, ki ga moderna znanost imenu­je alfa stanje zavesti. To stanje se pojavi, ko je valovanje oz. aktivnost naših možganov 8 -12 Hz in smo na meji med spanjem in budnostjo – v zavestnem spanju. Naše telo spi in miruje, zavest pa je budna. Sproščeni smo na telesnem in mentalnem nivoju in naši možgani so izredno dojemljivi za sprejemanje ter pomnjenje novih vsebin in podatkov.
S sistemom Superlearning smo se tako sposobni naučiti, pomniti in ustvariti več, saj lahko v sproščenem stanju vsrkamo, shranimo in predelamo ogromne količine podatkov, ki se jih nato tudi brez težav spomnimo.

sarasvati genius® / metoda hitrega učenja tujih jezikov /

To je metoda, ki prav tako poteka v sproščenem alfa stanju s pomočjo naprave »Brainstation Ge­nius«. Omogoča do 3-krat hitrejše in lažje pomnjenje snovi kot pri klasičnem učenju. Metodo smo nadgradili z edinstveno metodo sproščanja, ki omogoča še hitrejše pridobivanje znanja. Velika prednost metode je individualna obravnava kandidata skozi celoten proces učenja.
Program so razvili izkušeni profesorji tujih jezikov in strokovnjaki s področja naravnega sproščanja.

brainstation genius / naprava »brainstation genius« /

Učenje tujih jezikov poteka s pomočjo naprave, ki jo je razvil celjski izumitelj g. Vili Poznik v sode­lovanju s strokovnjaki z nemških univerz in inštituta Max Planck. Takšne naprave uporablja tudi ameriška vesoljska agencija NASA pri usposabljanju astronavtov.

Več o stanjih zavesti